لوله های دو جداره کاروگیت پلی اتیلن

لوله های دو جداره کاروگیت پلی اتیلن یکی از نمونه های دیگر لوله های پلی اتیلن چیزی جز لوله های گارولیت دوجداره اتیلن نیست، که به دلیل ویژگی هایی که دارد موجب شده در...