پایپ مارکت | فروش لوله پلی اتیلن و لوله کاروگیت |اتصالات پلی اتیلن
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

لیست قیمت فاراب (منا)

لیست قیمت کلیه شیرآلات چدنی فلنجدار فاراب در انواع سایزها با فشار کاری متناسب با نیاز هر پروژه و تخفیف ویژه

 

  • قیمت شیر فلکه چدنی فاراب در انواع  PN 16 -PN 10
  • قیمت شیر فلکه زبانه لاستیکی فاراب در انواع مختلف
  • قیمت شیر پروانه ای فاراب در انواع ویفری,گیربکسی ,لاگ با فشار کاری  pn16
  • قیمت شیر یکطرفه فاراب در انواع زبانه فلزی و لاستیکی
  • قیمت انواع صافی فاراب با فشار  pn16
  • قیمت شیر سوزنی فاراب با فشار pn 16

farab

 

 

ردیف

     لیست قیمت شیر آلات چدنی فاراب کلیه اقلام دارای تخفیف میباشند

سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۲ اینچ  ۸/۴۲۰/۰۰۰
۲  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۲۱/۲ اینچ ۹/۳۲۰/۰۰۰
۳  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۳ اینچ ۱۰/۷۲۰/۰۰۰
۴  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۴ اینچ ۱۲/۵۲۰/۰۰۰
۵  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۵ اینچ ۱۵/۴۲۰/۰۰۰
۶  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۶ اینچ ۱۸/۲۲۰/۰۰۰
۷  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۸ اینچ ۲۷/۵۲۰/۰۰۰
۸  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۱۰ اینچ ۴۳/۸۲۰/۰۰۰
۹  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۱۲ اینچ ۶۰/۴۲۰/۰۰۰
۱۰  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۱۶ اینچ ۱۲۳/۸۲۰/۰۰۰
۱۱  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۲ اینچ ۷/۹۰۰/۰۰۰
۱۲  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۲۱/۲ اینچ ۸/۷۵۰/۰۰۰
۱۳  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۳ اینچ ۹/۶۵۰/۰۰۰
۱۴  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۴ اینچ ۱۱/۳۰۰/۰۰۰
۱۵  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۵ اینچ ۱۴/۴۵۰/۰۰۰
۱۶  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۶ اینچ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰
ردیف شرح کالا سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱   شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۸ اینچ ۲۵/۷۵۰/۰۰۰
۲  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۱۰ اینچ ۴۱/۰۰۰/۰۰۰
۳  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۱۲ اینچ ۵۶/۵۰۰/۰۰۰
۴  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10  ۲ اینچ ۳/۸۵۰/۰۰۰
۵  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10  ۲۱/۲ اینچ
۶  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۳ اینچ
۷  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۴ اینچ
۸  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۵ اینچ ۹/۰۵۰/۰۰۰
۹  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۶ اینچ
۱۰  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۸ اینچ
۱۱  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۱۰ اینچ
۱۲  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۱۲ اینچ
۱۳  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۲ اینچ ۸/۵۵۰/۰۰۰
۱۴  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۲۱/۲ اینچ ۹/۴۵۰/۰۰۰
۱۵  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۳ اینچ ۱۰/۹۰۰/۰۰۰
۱۶  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۴ اینچ ۱۲/۷۵۰/۰۰۰
ردیف شرح کالا سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۵ اینچ ۱۷/۱۵۰/۰۰۰
۲  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۶ اینچ ۲۰/۲۰۰/۰۰۰
۳  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۸ اینچ ۳۱/۴۵۰/۰۰۰
۴  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۱۰ اینچ ۲۰/۵۰۰/۰۰۰
۵  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۱۲ اینچ
۶  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۲ اینچ ۹/۷۰۰/۰۰۰
۷  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۲۱/۲ اینچ ۱۱/۵۰۰/۰۰۰
۸  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۳ اینچ ۱۵/۳۰۰/۰۰۰
۹  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۴ اینچ ۲۱/۳۰۰/۰۰۰
۱۰  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۵ اینچ ۲۳/۳۰۰/۰۰۰
۱۱  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۶ اینچ ۲۹/۲۵۰/۰۰۰
۱۲  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۸ اینچ ۴۳/۸۰۰/۰۰۰
۱۳  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۱۰ اینچ ۶۳/۹۰۰/۰۰۰
۱۴  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۱۲ اینچ ۹۵/۱۰۰/۰۰۰
۱۵  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۱۴ اینچ ۱۰۶/۲۰۰/۰۰۰
۱۶ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5 ۲ اینچ ۱۰/۴۰۰/۰۰۰
ردیف شرح کالا سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۲۱/۲ اینچ ۱۲/۳۰۰/۰۰۰
۲  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۳ اینچ ۱۶/۳۵۰/۰۰۰
۳  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۴ اینچ ۲۲/۷۵۰/۰۰۰
۴  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۵ اینچ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰
۵  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۶ اینچ ۳۱/۳۰۰/۰۰۰
۶  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۸ اینچ ۴۶/۹۰۰/۰۰۰
۷  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۱۰ اینچ ۶۸/۳۳۰/۰۰۰
۸  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۱۲ اینچ ۱۰۱/۷۷۰/۰۰۰
۹  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۱۴ اینچ ۱۲۸/۲۰۰/۰۰۰
۱۰  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4  ۲ اینچ ۴/۴۵۰/۰۰۰
۱۱  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4 ۲۱/۲ اینچ ۵/۱۵۰/۰۰۰
۱۲ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4  ۳ اینچ ۶/۴۰۰/۰۰۰
۱۳  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4 ۴ اینچ ۷/۸۰۰/۰۰۰
۱۴   شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4  ۵ اینچ ۹/۷۰۰/۰۰۰
۱۵   شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4  ۶ اینچ ۱۳/۸۰۰/۰۰۰
۱۶   شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4  ۸ انچ ۲۱/۱۰۰/۰۰۰
ردیف شرح کالا سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱   شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4  ۱۰ اینچ ۳۳/۲۰۰/۰۰۰
۲   شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4  ۱۲ ینچ ۴۷/۵۰۰/۰۰۰
۳ شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16  ۲ اینچ ۳/۳۰۰/۰۰۰
۴ شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16  ۲۱/۲ اینچ ۳/۵۰۰/۰۰۰
۵  شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16  ۳ اینچ ۴/۴۰۰/۰۰۰
۶  شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16  ۴ اینچ ۵/۰۰۰/۰۰۰
۷  شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16  ۵ اینچ ۶/۱۰۰/۰۰۰
۸ شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16  ۶ اینچ ۸/۳۰۰/۰۰۰
۹ شیر پروانه ای ویفری فاراب  PN16  ۸ اینچ ۱۴/۲۰۰/۰۰۰
۱۰  شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16  ۲ اینچ ۶/۷۵۰/۰۰۰
۱۱  شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16  ۲۱/۲ اینچ ۷/۰۰۰/۰۰۰
۱۲  شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16  ۳ اینچ ۷/۹۰۰/۰۰۰
۱۳   شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16  ۴ اینچ ۸/۳۵۰/۰۰۰
۱۴   شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16  ۵ اینچ ۹/۵۰۰/۰۰۰
۱۵   شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16  ۶ اینچ ۱۱/۹۰۰/۰۰۰
۱۶   شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16  ۸ اینچ ۱۵/۷۰۰/۰۰۰
ردیف شرح کالا سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱   شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16  ۲ اینچ ۳/۶۵۰/۰۰۰
۲   شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16  ۲۱/۲ اینچ ۳/۸۵۰/۰۰۰
۳ شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16  ۳ اینچ ۴/۸۰۰/۰۰۰
۴  شیرپروانه ای لاگ فاراب PN16  ۴ اینچ ۵/۵۰۰/۰۰۰
۵ شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16  ۵ اینچ ۶/۷۰۰/۰۰۰
۶ شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16  ۶ اینچ ۹/۱۵۰/۰۰۰
۷  شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16  ۸ اینچ ۱۵/۶۵۰/۰۰۰
۸  شیر فلکه سوزنی(سوپاپی) چدنی فاراب ۱۱/۴ اینچ ۶/۸۷۰/۰۰۰
۹  شیر فلکه سوزنی(سوپاپی) چدنی فاراب ۱۱/۲ اینچ ۸/۲۲۰/۰۰۰
۱۰  شیر فلکه سوزنی(سوپاپی)چدنی فاراب ۲ اینچ ۹/۰۰۰/۰۰۰
۱۱  شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب  ۲۱/۲ اینچ ۱۲/۲۵۰/۰۰۰
۱۲  شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب  ۳ اینچ ۱۳/۵۵۰/۰۰۰
۱۳  شیر فلکه سوزنی(سوپاپی)چدنی فاراب  ۴ اینچ ۱۷/۸۰۰/۰۰۰
۱۴  شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب  ۵ اینچ ۲۴/۶۰۰/۰۰۰
۱۵  شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب  ۶ اینچ ۳۲/۸۰۰/۰۰۰
۱۶  شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب  ۸ اینچ ۵۰/۹۵۰/۰۰۰
ردیف  شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب ۱۰ اینچ ۸۲/۴۰۰/۰۰۰
۱ شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۲ اینچ ۶/۱۵۰/۰۰۰
۲  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۲۱/۲ اینچ ۶/۹۵۰/۰۰۰
۳  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۳ اینچ ۸/۰۰۰/۰۰۰
۴  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۴ اینچ ۹/۲۵۰/۰۰۰
۵  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۵ اینچ ۱۲/۹۵۰/۰۰۰
۶  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۶ اینچ ۱۷/۲۵۰/۰۰۰
۷  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۸ اینچ ۲۸/۰۰۰/۰۰۰
۸  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۱۰ اینچ ۴۸/۶۰۰/۰۰۰
۹  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۱۲ اینچ ۵۸/۰۰۰/۰۰۰
۱۰  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۱۲ اینچ
۱۱  شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب  ۲ اینچ ۵/۳۵۰/۰۰۰
۱۲  شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب  ۲۱/۲ اینچ ۵/۹۰۰/۰۰۰
۱۳  شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب ۳ اینچ ۶/۲۵۰/۰۰۰
۱۴  شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب  ۴ اینچ ۷/۳۰۰/۰۰۰
۱۵  شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب  ۵ اینچ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰
۱۶  شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب  ۶ اینچ ۱۴/۲۵۰/۰۰۰
ردیف شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب ۸ اینچ ۲۳/۱۵۰/۰۰۰
۱ شیر صافی چدنی فاراب ۲ اینچ ۴/۲۰۰/۰۰۰
۲  شیر صافی چدنی فاراب  ۲۱/۲ اینچ ۵/۸۵۰/۰۰۰
۳  شیر صافی چدنی فاراب  ۳ اینچ ۶/۴۵۰/۰۰۰
۴  شیر صافی چدنی فاراب  ۴ اینچ ۸/۴۵۰/۰۰۰
۵  شیر صافی چدنی فاراب  ۵ اینچ ۱۱/۳۵۰/۰۰۰
۶  شیر صافی چدنی فاراب  ۶ اینچ ۱۵/۱۰۰/۰۰۰
۷  شیر صافی چدنی فاراب  ۸ اینچ ۲۵/۱۵۰/۰۰۰
۸  شیر صافی چدنی فاراب  ۱۰ اینچ ۳۷/۶۵۰/۰۰۰
۹  شیر صافی چدنی فاراب  ۱۲ اینچ ۵۰/۸۰۰/۰۰۰
۱۰  شیر صافی چدنی فاراب  ۱۴ اینچ ۷۶/۳۰۰/۰۰۰
0
دیدگاه‌های نوشته

Call Now Buttonتماس با ما - 02166381348