شیرآلات چدنی فلنجدار

شیرآلات چدنی فلنجدار شیرآلات چدنی فلنجدار انواع و اقسام متفاوتی دارند که هر یک به نوعی مکمل دیگری است .شیرآلات چدنی غالبا در پروژه های آبرسانی ،شرکتهای آب و فاضلاب ،سیستمهای موتورخانه ،تاسیسات ساختمانی...