پایپ مارکت | فروش لوله پلی اتیلن و لوله کاروگیت |اتصالات پلی اتیلن
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کمربند انشعاب پلی اتیلن

کمربند پلی اتیلن

کمربندهای پلی اتیلن از انواع اتصالات پر مصرف در زمینه اتصال و انشعابگیری پلی اتیلن میباشند که در سایزهای مختلف بسته به سایز لوله و نوع خروجی و انشعاب حاصل از آن در انواع مختلف تولید میگردند .انشعابگیر و یا کمربند انشعاب و یا کمربند پلی اتیلن در زبان عامه و پیمانکاران آب و فاضلاب به اتصالی گفته میشود که از آن جهت گرفتن خروجی از یک سایز بزرگ به سایز کوچکتر استفاده میکنند حال این سایز ۴۰ میلیمتر باشد یا ۳۱۵ میلیمتر فرقی نمیکند .اتصالات و یا کمربندهای پلی اتیلن بسیار کاربردی و لازم الاجرا در پروژه ها میباشند در مبحث کشاورزی ,آبرسانی شهری و روستایی و انواع مصارف اینچنینی میتوان روی این نوع اتصال حساب ویژه ای باز کرد .چرا که میتوان از این قطعه و یا اتصال در گرفتن انشعاب با کمترین زمان انتقال آب را به هر نقطه ممکن ساخت .لوله های پلی اتیلن همانطور که میدانید در سایزهای مختلفی تولید میگردند و بالطبع گرفتن انشعاب جهت انواع مصارف ذکر شده نیازمند کمربندهای پلی اتیلن میباشد ازینرو کمربندهای پلیاتیلن در این زمینه تعریف و تولید شدند .سایز بندی در انواع این کمربندها محدود به چند سایز میگردد و در سایزهای بالای ۳۱۵ میلیمتر از انواع چدنی و استیل میتوان بهره جست در زیر انواع سایزهای این نوع از کمربندها گرداوری گردیده است .

سایز کمربندهای پلی اتیلن

ردیف

               سایز کمربند های انشعاب پلی اتیلن

      سایز به میلیمتر و  (اینچ)
۱ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱/۲*۲۰
۲ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱/۲*۲۵
۳ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۳/۴*۲۵
۴ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱/۲*۳۲
۵ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۳/۴*۳۲
۶ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱/۲*۴۰
۷ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۳/۴*۴۰
۸ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱″*۴۰
۹ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۳/۴*۴۰
۱۰ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱″*۴۰
۱۱ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱/۲*۵۰
۱۲ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۳/۴*۵۰
۱۳ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱″*۵۰
۱۴ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱/۲*۶۳
۱۵ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۳/۴*۶۳
۱۶ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱″*۶۳
۱۷ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱۱/۴*۶۳
۱ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱۱/۲*۶۳
۲ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۲″*۶۳
۳ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱/۲*۷۵
۴ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۳/۴*۷۵
۵ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱″*۷۵
۶ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱۱/۴*۷۵
۷ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱۱/۲*۷۵
۸ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۲*۷۵
۹ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱/۲*۹۰
۱۰ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۳/۴*۹۰
۱۱ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱″*۹۰
۱۲ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱۱/۴*۹۰
۱۳ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱۱/۲*۹۰
۱۴ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۲*۹۰
۱۵ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱/۲*۱۱۰
۱۶ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۳/۴*۱۱۰
۱۷ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱″*۱۱۰
۱ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱۱/۴*۱۱۰
۲ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱۱/۲*۱۱۰
۳ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۲″*۱۱۰
۴ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱/۲*۱۲۵
۵ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۳/۴*۱۲۵
۶ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۱*۱۲۵
۷ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱۱/۴*۱۲۵
۸ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱۱/۲*۱۲۵
۹ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۲*۱۲۵
۱۰ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱/۲*۱۴۰
۱۱ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۳/۴*۱۴۰
۱۲ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۱*۱۴۰
۱۳ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱۱/۴*۱۴۰
۱۴ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱۱/۲*۱۴۰
۱۵ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۲*۱۴۰
۱۶ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱/۲*۱۶۰
۱۷ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۳/۴*۱۶۰
۱ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۱*۱۶۰
۲ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱۱/۴*۱۶۰
۳ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱۱/۲*۱۶۰
۴ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۲*۱۶۰
۵ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۲۱/۲*۱۶۰
۶ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۳*۱۶۰
۷ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۴*۱۶۰
۸ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱/۲*۱۸۰
۹ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۳/۴*۱۸۰
۱۰ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۱*۱۸۰
۱۱ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجیر ۱۱/۴*۱۸۰
۱۲ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱۱/۲*۱۸۰
۱۳ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۲*۱۸۰
۱۴ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱/۲*۲۰۰
۱۵ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۳/۴*۲۰۰
۱۶ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۱*۲۰۰
۱۷ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱۱/۴*۲۰۰
۱ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱۱/۲*۲۰۰
۲ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۲*۲۰۰
۳ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۲۱/۲*۲۰۰
۴ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۳*۲۰۰
۵ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۴*۲۰۰
۶ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱/۲*۲۵۰
۷ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۳/۴*۲۵۰
۸ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۱*۲۵۰
۹ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱۱/۴*۲۵۰
۱۰ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱۱/۲*۲۵۰
۱۱ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۲*۲۵۰
۱۲ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۲۱/۲*۲۵۰
۱۳ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۳*۲۵۰
۱۴ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۴*۲۵۰
۱۵ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱/۲*۳۱۵
۱۶ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۳/۴*۳۱۵
۱۷ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۱*۳۱۵
۱ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱۱/۴*۳۱۵
۲ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۱۱/۲*۳۱۵
۳ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۲*۳۱۵
۴ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی ۲۱/۲*۳۱۵
۵ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۳*۳۱۵
۶ کمربند پلی اتیلن ,کمربند انشعاب پلی اتیلن ) معمولی و انشعاب برنجی “۴*۳۱۵
۷  کمربند پلی اتیلن انشعاب برنجی – آزبست ۱/۲*۱۰۰
۸  کمربند پلی اتیلن انشعاب برنجی – آزبست ۳/۴*۱۰۰
۹  کمربند پلی اتیلن انشعاب برنجی – آزبست “۱*۱۰۰
۱۰  کمربند پلی اتیلن انشعاب برنجی – آزبست ۱/۲*۱۵۰
۱۱  کمربند پلی اتیلن انشعاب برنجی – آزبست ۳/۴*۱۵۰
۱۲  کمربند پلی اتیلن انشعاب برنجی – آزبست “۱*۱۵۰
۱۳  کمربند پلی اتیلن انشعاب برنجی – آزبست ۱۱/۴*۱۵۰
۱۴  کمربند پلی اتیلن انشعاب برنجی – آزبست ۱۱/۲*۱۵۰
“۲*۱۵۰

 

0
دیدگاه‌های نوشته

Call Now Buttonتماس با ما - 02166381348