پنج شنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۸

لیست قیمت کیز ایران


لیست قیمت کیز ایران

لیست قیمت کیز ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیست قیمت شیر آلات برنجی کیز ایران (کلیه اقلام دارای تخفیف میباشند )

ردیف   شرح کالا سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱ شیر فلکه کشویی کیز ایران ۱/۲ ۱۴۷/۰۰۰
۲ شیر فلکه کشویی کیز ایران ۳/۴ ۲۰۵/۰۰۰
۳ شیر فلکه کشویی کیز ایران ۱ ۳۱۲/۰۰۰
۴ شیر فلکه کشویی کیز ایران ۱٫۱/۴ ۴۵۱/۰۰۰
۵ شیر فلکه کشویی کیز ایران ۱٫۱/۲ ۶۰۲/۰۰۰
۶ شیر فلکه کشویی کیز ایران ۲ ۹۱۷/۰۰۰
۷ شیر فلکه کشویی کیز ایران ۲٫۱/۲ ۱/۴۹۱/۰۰۰
۸ شیر فلکه کشویی کیز ایران ۳ ۲/۰۷۵/۰۰۰
۹ شیر خودکار دریچه ای کیز ایران ۱/۲ ۱۰۲/۰۰۰
۱۰ شیر خودکار دریچه ای کیز ایران ۳/۴ ۱۳۵/۰۰۰
۱۱ شیر خودکار دریچه ای کیز ایران ۱″ ۲۳۰/۰۰۰
۱۲ شیر خودکار دریچه ای کیز ایران ۱۱/۴ ۳۲۰/۰۰۰
۱۳ شیر خودکار دریچه ای کیز ایران ۱۱/۲ ۴۰۰/۰۰۰
۱۴ شیر خودکار دریچه ای کیز ایران ۲″ ۶۲۵/۰۰۰
۱۵ شیر خودکار فنری کیزایران ۱/۲  ۹۱/۰۰۰
۱۶ شیر خودکار فنری کیز ایران ۳/۴  ۱۳۴/۰۰۰
۱۷ شیر خودکار فنری کیز ایران ۱″  ۱۹۰/۰۰۰
۱ شیر خودکار فنری کیز ایران ۱۱/۴  ۲۴۶/۰۰۰
۲ شیر خودکار فنری کیز ایران ۱۱/۲  ۳۴۸/۰۰۰
۳ شیر خودکار فنری کیز ایران ۲″  ۴۸۶/۰۰۰
۴ شیر کلکتوری روپیچ کیز ایران ۱/۲  ۱۰۵/۰۰۰
۵ شیر کلکتوری روپیچ کیز ایران ۳/۴  ۱۵۸/۰۰۰
۶ شیر کلکتوری روپیچ کیز ایران ۱″  ۲۸۱/۰۰۰
۷ شیر کلکتوری توپیچ کیز ایران ۱/۲  ۱۰۲/۰۰۰
۸ شیر کلکتوری روپیچ کیز ایران ۳/۴  ۱۴۳/۰۰۰
۹ شیر کلکتوری روپیچ کیز ایران ۱″  ۲۶۳/۰۰۰
۱۰ شیر کلکتوری کوپلی کیز ایران ۱/۲-۱۶  ۱۰۲/۰۰۰
۱۱ شیر کلکتوری کوپلی کیز ایران ۱/۲-۲۰  ۱۱۳/۰۰۰
۱۲ شیر صافی کیز ایران ۱/۲  ۸۱/۰۰۰
۱۳ شیر صافی کیز ایران ۳/۴  ۱۴۲/۰۰۰
۱۴ شیر صافی کیز ایران ۱″  ۲۰۶/۰۰۰
۱۵ شیر صافی کیز ایران ۱۱/۴  ۳۵۷/۰۰۰
۱۶ شیر صافی کیز ایران ۱۱/۲  ۵۳۰/۰۰۰
ردیف شیر صافی کیز ایران ۲″  ۸۵۶/۰۰۰
۱ شیر سوپاپی کیز ایران ۱/۲  ۷۹/۰۰۰
۲ شیر سوپاپی کیز ایران ۳/۴  ۱۰۷/۰۰۰
۳ شیر سوپاپی کیز ایران ۱″  ۱۲۷/۰۰۰
۴ شیر سوپاپی کیز ایران ۱۱/۴  ۱۸۶/۰۰۰
۵ شیر سوپاپی کیز ایران ۱۱/۲  ۲۷۰/۰۰۰
۶ شیر سوپاپی کیز ایران ۲″  ۳۸۰/۰۰۰
۷ شیر سوزنی ۱۵۰ کیز ایران ۱/۲  ۲۲۱/۰۰۰
۸ شیر سوزنی ۱۵۰ کیز ایران ۳/۴  ۳۰۵/۰۰۰
۹ شیر سوزنی ۱۵۰ کیز ایران ۱″  ۴۶۵/۰۰۰
۱۰ شیر پیسوار کیز ایران(فیلتر دار) ۱/۲-۱۳  ۸۵/۵۰۰
۱۱  شیر پیسوار کیز ایران(فیلتر دار) ۱/۲-۳/۸  ۸۵/۵۰۰
۱۲  شیر آتش نشانی کیز ایران  ۱۱/۲  ۴۶۸/۰۰۰
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶

 

 

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر

تمامی حقوق برای پایپ مارکت محفوظ است