پایپ مارکت | فروش لوله پلی اتیلن و لوله کاروگیت |اتصالات پلی اتیلن
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فروش لوله کاروگیت در سایزهای مختلف

لوله کاروگیت در سایزهای ۱۶۰ الی۲۰۰۰ میلیمتر در فشارهای ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱٫۵ کیلو نیوتن SN 4 – SN 8

لوله های دوجداره پلی اتیلن با همان لوله های کاروگیت همانطور که در تصویر میبینید به لوله هایی گفته میشود که دارای دو جداره ، یکی بیرونی با شکل ظاهری موجدار و یا به عبارتی حلقه حلقه و یکی لایه درونی لوله که دارای سطحی صاف میباشد که جهت عبور سیالات با ماهیتهای فاضلابی اسیدی و بازی و پسابهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند لوله های کاروگیت فشار بار داخلی ندارند یعنی سیال در حال عبور از داخل این لوله ها دارای فشار بار داخلی نیست و این لوله ها عملا به عنوان یک جوی زیر زمینی وظیفه انتقال سیالات مایع را به عهده دارند .لوله های کاروگیت دارای یک سطح بیرونی نیز میباشند که به صورت حلقه حلقه و دارای استحکام بالا یی میباشند و کلیه فشارهای سطحی و زیر سطحی اعم از  بار زنده و مرده را در زیر سطح زمین متحمل میشوند و علت این حلقه حلقه شدن سطح لوله به دلیل استحکام بخشی به لوله می‌باشد.

لوله کاروگیت فشار حلقوی SN 4 یا 16 کیلو نیوتن فشار حلقوی SN 8 یا 31.5 کیلو نیوتن طول هر شاخه وزن هر متر از لوله کاروگیت نوع اتصال لوله کاروگیت
لوله کاروگیت 110 میلیمتر فشار حلقوی SN 4 یا 16 کیلو نیوتن فشار حلقوی SN 8 یا 31.5 کیلو نیوتن طول هر شاخه 6 متر 31.5 کیلو نیوتن هر متر کوپلر سرخود به همراه واشر
لوله کاروگیت 125 میلیمتر فشار حلقوی SN 8 یا 31.5 کیلو نیوتن فشار حلقوی SN 8 یا 31.5 کیلو نیوتن طول هر شاخه 6 متر 31.5 کیلو نیوتن هر متر کوپلر سرخود به همراه واشر
لوله کاروگیت 160 میلیمتر فشار حلقوی SN 8 یا 31.5 کیلو نیوتن فشار حلقوی SN 8 یا 31.5 کیلو نیوتن طول هر شاخه 6 متر 31.5 کیلو نیوتن هر متر کوپلر سرخود به همراه واشر
لوله کاروگیت 200 میلیمتر فشار حلقوی SN 4 یا 16 کیلو نیوتن فشار حلقوی SN 8 یا 31.5 کیلو نیوتن طول هر شاخه 6 متر 16 کیلو نیوتن هر متر 2 کیلو
31.5 کیلو نیوتن هر متر 2.5 کیلو
کوپلر سرخود به همراه واشر
لوله کاروگیت 250 میلیمتر فشار حلقوی SN 4 یا 16 کیلو نیوتن فشار حلقوی SN 8 یا 31.5 کیلو نیوتن طول هر شاخه 6 متر 16 کیلو نیوتن هر متر 3.2 کیلو
31.5 کیلو نیوتن هر متر 3.65 کیلو
کوپلر سرخود به همراه واشر
لوله کاروگیت 315 میلیمتر فشار حلقوی SN 4 یا 16 کیلو نیوتن فشار حلقوی SN 8 یا 31.5 کیلو نیوتن طول هر شاخه 6 متر 16 کیلو نیوتن هر متر 5.2 کیلو
31.5 کیلو نیوتن هر متر 5.8 کیلو
کوپلر سرخود به همراه واشر
لوله کاروگیت 400 میلیمتر فشار حلقوی SN 4 یا 16 کیلو نیوتن فشار حلقوی SN 8 یا 31.5 کیلو نیوتن طول هر شاخه 6 متر 16 کیلو نیوتن هر متر 8 کیلو
31.5 کیلو نیوتن هر متر 9 کیلو
کوپلر سرخود به همراه واشر
لوله کاروگیت 500 میلیمتر فشار حلقوی SN 4 یا 16 کیلو نیوتن فشار حلقوی SN 8 یا 31.5 کیلو نیوتن طول هر شاخه 6 متر 16 کیلو نیوتن هر متر 12.5 کیلو
31.5 کیلو نیوتن هر متر 14.5 کیلو
کوپلر سرخود به همراه واشر
لوله کاروگیت 600 میلیمتر فشار حلقوی SN 4 یا 16 کیلو نیوتن فشار حلقوی SN 8 یا 31.5 کیلو نیوتن طول هر شاخه 6 متر 16 کیلو نیوتن هر متر 17.5 کیلو
31.5 کیلو نیوتن هر متر 20 کیلو
کوپلر سرخود به همراه واشر
لوله کاروگیت 700 میلیمتر فشار حلقوی SN 4 یا 16 کیلو نیوتن فشار حلقوی SN 8 یا 31.5 کیلو نیوتن طول هر شاخه 6 متر 16 کیلو نیوتن هر متر 24 کیلو
31.5 کیلو نیوتن هر متر 28 کیلو
کوپلر سرخود به همراه واشر
لوله کاروگیت 800 میلیمتر فشار حلقوی SN 4 یا 16 کیلو نیوتن فشار حلقوی SN 8 یا 31.5 کیلو نیوتن طول هر شاخه 6 متر 16 کیلونیوتن هر متر 34 کیلو
31.5 کیلو نیوتن هر متر 38 کیلو
کوپلر سرخود به همراه واشر
لوله اسپسرال کاروگیت 900 میلیمتر فشار حلقوی SN 4 یا 16 کیلو نیوتن فشار حلقوی SN 8 یا 31.5 کیلو نیوتن طول هر شاخه 6 متر 16 کیلو نیوتن هر متر 40 کیلو
31.5 کیلو نویتن هر متر 50 کیلو
به صورت جوشی
لوله کاروگیت و اسپیرال کاروگیت 1000 میلیمتر فشار حلقوی SN 4 یا 16 کیلو نیوتن فشار حلقوی SN 8 یا 31.5 کیلو نیوتن طول هر شاخه 6 متر 16 کیلو نیوتن هر متر 50 کیلو
31.5 کیلو نیوتن هر متر 58 کیلو
به صورت جوشی و کوپلر سرخود
لوله کاروگیت و اسپیرال کاروگیت 1200 میلیمتر فشار حلقوی SN 4 یا 16 کیلو نیوتن فشار حلقوی SN 8 یا 31.5 کیلو نیوتن طول هر شاخه 6 متر 16 کیلو نیوتن هر متر 80 کیلو
31.5 کیلو نویتن هر متر 90 کیلو
به صورت جوشی و کوپلر سرخود
لوله اسپیرال کاروگیت 1400 میلیمتر فشار حلقوی SN 4 یا 16 کیلو نیوتن فشار حلقوی SN 8 یا 31.5 کیلو نیوتن طول هر شاخه 6 متر 16 کیلو نیوتن هر متر 110 کیلو
31.5 کیلو نیوتن هر متر 140 کیلو
به صورت جوشی و کوپلر سرخود
لوله اسپیرال کاروگیت 1600 میلیمتر فشار حلقوی SN 4 یا 16 کیلو نیوتن فشار حلقوی SN 8 یا 31.5 کیلو نیوتن طول هر شاخه 6 متر 16 کیلو نیوتن هر متر 155 کیلو
31.5 کیلو نیوتن هر متر 170 کیلو
به صورت جوشی و کوپلر سرخود
لوله اسپیرال کاروگیت 1800 میلیمتر فشار حلقوی SN 4 یا 16 کیلو نیوتن فشار حلقوی SN 8 یا 31.5 کیلو نیوتن طول هر شاخه 6 متر 16 کیلو نیوتن هر متر 180 کیلو
31.5 کیلو نویتن هر متر 210 کیلو
به صورت جوشی و کوپلر سرخود
لوله اسپیرال کاروگیت 2000 میلیمتر فشار حلقوی SN 4 یا 16 کیلو نیوتن فشار حلقوی SN 8 یا 31.5 کیلو نیوتن طول هر شاخه 6 متر 16 کیلو نویتن هر متر
31.5 کیلو نویتن هر متر
به صورت جوشی و کوپلر سرخود

لوله های کاروگیت در سه بخش فشاری دسته بندی میگردند (منظور از فشار ،فشار بار خارجی است) که به ترتیب عبارتند از ۱۶ /۳۱٫۵/۶۴ کیلونیوتن که هرکدام مصرف خاصی به لحاظ نوع سطح خاک فشار بار سطحی و زیر سطحی دارند .امروزه ما لوله های کاروگیت را به این صورت در دنیای خود و در روزمرگی در خیابانها و کوچه ها میبینیم با داخلی زرد رنگ و سط مقطعی برنگ سیاه .

 

لوله کاروگیت

روشهای تولید لوله کاروگیت و لوله اسپیرال کاروگیت

لوله های کاروگیت در سایزهای مختلفی به دو صورت لوله کاروگیت و لوله اسپیرال کاروگیت تولید میگردند که در واقع فقط روش تولید متفاوت است به این صورت که در تولید لوله های کاروگیت مواد پلی اتیلن به صورت یک تکه قالبگیری و پرس میشود اما در تولید لوله های اسپیرال کاروگیت شیوه تولید بسیار فرق میکند . در این روش پروفیل یا همان برجستگیهای روی لوله توسط اکسترودری که پروفیل لوله را تولید میکند پس از سرد شدن و گذشتن از آب داخل وان خنک شده و به تدریج به صورت مارپیچ رول میگردد و توسط یکسرس فعل و انفعالات به یکدیگر چسبانده میشود .

پس از چسبیدن لایه داخلیه لوله که به رنگ زرد میباشد به جداره داخلیه لوله و روی پروفیلها مینشیند و توسط قلتکهای تعریف شده با فشار بالا بر روی لوله چسبانده میشود . این لوله ها معمولا در سایزهای بالا یعنی از سایز ۱۰۰۰ الی ۲۵۰۰ تولید میگردند .سایزهای لوله های کاروگیت و اسپیرال کاروگیت عبارتند از :

سایز لوله های کاروگیت و اسپیرال کاروگیت با فشار حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن ,۳۱٫۵ کیلو نیوتن ,۶۴ کیلو نیوتن

لوله کاروگیت ۱۱۰ میلیمتر, لوله کاروگیت ۱۲۵ میلیمتر, لوله کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر, لوله کاروگیت ۲۰۰ میلیمتر, لوله کاروگیت ۲۵۰ میلیمتر, لوله کاروگیت ۳۱۵ میلیمتر, لوله کاروگیت ۴۰۰ میلیمتر, لوله کاروگیت ۵۰۰ میلیمتر, لوله کاروگیت ۶۰۰ میلیمتر, لوله کاروگیت ۷۰۰ میلیمتر, لوله کاروگیت ۸۰۰ میلیمتر ,لوله کاروگیت ۹۰۰ میلیمتر, لوله اسپیرال کاروگیت ۱۰۰۰ میلیمتر, لوله اسپیرال کاروگیت ۱۲۰۰ میلیمتر, لوله اسپیرال کاروگیت ۱۴۰۰ میلیمتر,لوله اسپیرال کاروگیت ۱۶۰۰ میلیمتر, لوله اسپیرال کاروگیت ۱۸۰۰ میلیمتر, لوله اسپیرال کاروگیت ۲۰۰۰ میلیمتر, لوله اسپیرال کاروگیت ۲۴۰۰میلیمتر, لوله اسپیرال کاروگیت ۲۵۰۰ میلیمتر, لوله اسپیرال کاروگیت ۳۰۰۰ میلیمتر

 فروش و قیمت روز لوله کاروگیت فاضلابی در سایزهای ۱۱۰-۱۲۵-۱۶۰-۲۰۰-۲۵۰-۳۱۵-۴۰۰-۵۰۰-۶۰۰-۷۰۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۲۰۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰-۱۸۰۰-۲۰۰۰ میلیمتر در فشارهای sn4-sn8 یا ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱/۵ کیلو نیوتن به صورت کاروگیت و اسپیرال کاروگیت به صورت کوپلر سرخود و واشر دار و یا جوشی

لوله اسپیرال کاروگیت

لوله کاروگیت و اسپیرال کاروگیت پلی اتیلن

لوله کاروگیت فاضلابی

لوله های کاروگیت به صورت کلی جهت انتقال سیالات فاضلابی و پسابهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند از این رو به لوله های کاروگیت ,لوله های کاروگیت فاضلابی نیز میگویند . لوله های کاروگیت فاضلابی نیز در دو نوع کاروگیت و اسپیرال کاروگیت تولید میگردند که از لحاظ ظاهری با یکدیگر برابرند و فقط نوع تولیدشان با یکدیگر متفاوت میباشد .لوله های کاروگیت معمولا به صورت کوپلر سرخود از سایز ۱۱۰ الی ۱۲۰۰ میلیمتر تولید میگردند اما لوله های اسپیرال کاروگیت در سایزهای ۸۰۰ الی ۳۰۰۰ میلیمتر با تکنولوژی اسپیرال کاروگیت تولید میشوند و معمولا از وزن بیشتری نسبت به لوله های کاروگیت معمولی برخوردار هستند .لوله های اسپیرال کاروگیت عموما به صورت جوش لب به لب و به روش اکتروژنی به یکدیگر متصل میگردند اما لوله های کاروگیت توسط کوپلر و واشر متصل گردیده و از استقامت و آببندی خوبی برخوردارند .

دستگاه تولید لوله اسپیرال کاروگیت

اسپیرال کاروگیت

لوله اسپیرال کاروگیت

لوله های اسپیرال کاروگیت همان لوله های کاروگیت میباشند با این تفاوت که در تولید لوله های اسپیرال کاروگیت روش تولید مقداری متفاوت است و این به جهت نوع سایز لوله های اسپیرال کاروگیت میباشد که عموما سایزهای بین ۸۰۰ الی ۳۰۰۰ میلیمتر را شامل میشوند .لوله های اسپیرال کاروگیت به صورت جوش لب به لب یا اکستروژنی به یکدیگر متصل میگردند و از استحکام بالایی نیز برخوردارند .فشار کاری یا همان فشار حلقوی در لوله های اسپیرال کاروگیت میتواند ۱۶ کیلو نیوتن ,۳۱٫۵ کیلو نیوتن ,۶۴ کیلو نیوتن باشد که این فشار ارتباط مستقیم با ضخامت کنگره ها و جداره بیرونی لوله های اسپیرال کاروگیت دارد ضمن اینکه فاصله بین کنگره های لوله های اسپیرال کاروگیت نیز در فشار حلقوی لوله های کاروگیت تاثیر گذار میباشد .لوله های اسپیرال کاروگیت را میتوان در ابعاد ۶ متری از لحاظ طولی و تا قطر ۳۰۰۰ میلیمتر برابر با ۳ متر طول دهنه خالص تولید و عرضه نمود .

123361-9395719

 

 

 

 

 

9
دیدگاه‌های نوشته

  علیرضا ژوئن 10, 2016 پاسخ

  سلام.لطفا قیمت لوله کاروگیت سایز 600 رابه ایمیل من بفرستید.

   zm اکتبر 9, 2016 پاسخ

   سلام و عرض ادب هر متر 1230000 ریال به همراه کوپلر و واشر

  رضا آوریل 18, 2017 پاسخ

  ببخشید لوله کاروگیت سایز 250 میلی متر قیمت میخواستم

   zm آوریل 23, 2017 پاسخ

   قیمت لوله کاروگیت 250 میلیمتر به همراه کوپلر و واشر هر متر 240000 ریال میباشد که بسته به مقدار مورد نیازتون دارای تخفیف نیز میباشد

  zm نوامبر 20, 2017 پاسخ

  قیمت لوله کاروگیت 200 میلیمتر 31.5 کیلو نیوتن 175000 ریال در هر متر میباشد

  طاهري ژانویه 14, 2018 پاسخ

  سلام
  ده هزار متر كاروگيت سايز ٢٠٠و ٢٥٠ميخام
  لطفا قيمت نهايي(با اخرين تخفيف)رو بفرماييد

   zm ژانویه 17, 2018 پاسخ

   سلام در حال حاضر با توجه به نوسانات قیمت مواد پلی اتیلن قیمتها رو به بالاست
   لوله کاروگیت 200 میلیمتر با کوپلر و واشر هر متر 200000 ریال
   لوله کاروگیت 250 میلیمتر با کوپلر و واشر هر متر 290000 ریال
   جهت اطلاع بیشتر با شماره 09122750424 تماس بگیرید

  جوادداداشی ژوئن 14, 2019 پاسخ

  سلام تفاوت SN4وSN8چیه ممنون میشم راهنمایی کنید

   zm ژوئن 15, 2019 پاسخ

   لوله های کاروگیت دارای مقاومت حلقوی میباشند که اختصارا به آن sn 4 یا sn 8 میگویند که نشانگر مقاومت حلقوی لوله های کاروگیت از نوع پلی اتیلن میباشند
   sn 4 = 16 کیلو نیوتن بر متر مربع خاک
   sn 8 =31.5 کیلو نیوتن بر متر مربع خاک

Call Now Buttonتماس با ما - 02166381348