قیمت لوله کاروگیت

قیمت لوله کاروگیت

فروش و قیمت روز لوله کاروگیت فاضلابی در اقطار مختلف جهت کلیه پروژه های فاضلابی با رعایت کلیه استانداردهای لازم. لوله های کاروگیت درسایزهای۱۱۰,۱۲۵,۱۶۰,۲۰۰,۲۵۰,۳۱۵,۴۰۰,۵۰۰,۶۰۰,۷۰۰,۹۰۰,۱۰۰۰,
۱۲۰۰,۱۴۰۰,۱۵۰۰,۱۶۰۰,۱۸۰۰,۲۰۰۰,۲۵۰۰ میلیمتر به همراه کلیه اتصالات لوله کاروگیت اعم از زانو ,سراهی و کوپلر کاروگیت  در این مجموعه با قیمت مناسب بفروش میرسد.

ضمن پوزش از ارائه نکردن لیست قیمت لوله کاروگیت به جهت نوسانات قیمت مواد پلی اتیلن خواهشمند است جهت خرید لوله های کاروگیت در ابعاد ذکر شده با شماره های فوق تماس حاصل فرمایید و مطمئن باشید مناسبترین قیمت را از این مجموعه دریافت خواهید نمود جهت خرید لوله های کاروگیت ۳۱/۵ کیلونیوتن ۶۴ کیلونیوتن و ۱۶ کیلونیوتن با شماره های فوق تماس حاصل نمایید.

IMG_2569

قیمت لوله های کاروگیت بسته به نیاز مشتری و کمیت آن میتواند تغییر نماید. پروژه های بسیار زیادی در زمینه فاضلاب به انجام رسیده است که در شهرهای مختلفی به انجام رسیده است. تولیدات این مجموعه با توان تولید بالا و کیفیت ممتاز به همراه کلیه استانداردهای لازم و بازرسی سطح یک ارائه گردیده است که گواه کیفیت و قیمت مناسب لوله های تولیدی این مجموعه می‌باشد.

spiral111

نحوه ی محاسبه قیمت لوله کاروگیت

لوله های کاروگیت به جهت نوع متریال و میزان نیاز مواد پلی اتیلن در هر سایز و وزن هر متر لوله دارای قیمتی متفاوت از یکدیگر میباشند به اینصورت که میزان وزن هر متر لوله را در هر بازه زمانی بسته به قیمت مواد پلی اتیلن در آنروز میتوان محاسبه نمود که این قیمت مواد بعلاوه ی ارزش افزوده و میزان زایعات لوله بعلاوه مقدار سود کارخانه در هر کیلو قیمت تمام شده ی این لوله را در هر وزن و سایزی مشخص مینماید .لوله های کاروگیت علاوه بر خود لوله دارای قطعاتی ستند که واشر یک نمونه از آن متریالهاست واشر های لوله کاروگیت نیز در چند دسته به لحاظ متریالی قرار میگیرند که مهمترین آنها از لحاظ استاندارد  EPDM  میباشد که الزاما همه شرکتهای تولید کننده ی کاروگیت میبایست در تولیداتشان از این نوع متریال واشر استفاده نمایند .در هنگام خرید لوله کاروگیت حتما این مورد را لحاظ قرار دهید که قیمت تمام شده ی لوله به چه صورت تعریف میگردد اینکه لوله کاروگیت دارای کوپلر و واشر باشد و نوع جنس واشرها از چه چیزی است و نهایتا هزینه ی حمل .بنابراین حتما در هنگام خرید لوله ها را بر اساس داشتن کوپلر و اشر از نوع  epdm خریداری نمایید .

قیمت هر متر لوله کاروگیت

لوله های کاروگیت قیمتهای متفاوتی از یکدیگر دارند و این تفاوت قیمت به میزان وزن هر متر لوله پلی اتیلن در هر سایز دارد به اینصورت که مقدار ورن هر متر از لوله های کاروگیت در هر سایز مشخص ضربدر قیمت هر کیلو گرم از مواد پلی اتیلن در هر روز میگردد .قیمت مواد پلی اتیلن نیز بعلاوه ی ارزش افزوده یا مالیات ان جنس بعلاوه هزینه های تولید و ضایعات و حمل کالا تا کارخانه عددی را حاصل میشود که قیمت نهایی لوله کاروگیت در هر متر میگویند .لوله های کاروگیت در سایزهای ۱۱۰ میلیمتر الی ۲۰۰۰ میلیمتر در این مجموعه تولید و عرضه میگردد که ذیلا به وزن لوله های تولیدی اشاره میگردد .لوله های کاروگیت در سه نوع فشار حلقوی تولید میگردند که عبارتند از ۱۶ کیلو نیوتن ,۳۱٫۵ کیلو نیوتن و ۶۴ کیلو نیوتن میباشند که اختصارا SN 4 /SN 8  نامیده میشوند و بر این اساس و بر مبنای وزن هر متر از لوله کاروگیت در سایزهای متفاوت و فشار حلقوی تعیین قیمت میگردند .لوله های کاروگیت همانطور که اشاره شد در سه نوع فشار کاری تولید میگردند که بیشتر در دو نوع اول و با فشارهای SN 4 -SN 8  بیشترین مصرف را دارا میباشند .در جدول زیر میزان وزن هر متر از لولهه ای کاروگیت در سایزهای ذکر شده ارائه میگردد .

جدول وزن لوله های کاروگیت بر مبنای کیلوگرم بر متر

 • لوله کاروگیت ۲۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۲۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن ۲ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۲۰۰ میلیمتر۱۶  کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۲۰۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۲۰۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن ۲٫۵ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۲۰۰ میلیمتر۳۱٫۵   کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۲۵۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۲۵۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن ۳٫۲ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۲۵۰ میلیمتر ۱۶  کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۲۵۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۲۵۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن ۳٫۶۵ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۲۵۰ میلیمتر۳۱٫۵ کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۳۱۵ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۳۱۵ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن ۵٫۲ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۳۱۵ میلیمتر۱۶  کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۳۱۵ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۳۱۵ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن ۵٫۸ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۳۱۵ میلیمتر۳۱٫۵ کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۴۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۴۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن ۸ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۴۰۰ میلیمتر۱۶  کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۴۰۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۴۰۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن ۹ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۴۰۰ میلیمتر۳۱٫۵ کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۵۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۵۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن ۱۲٫۵ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۵۰۰ میلیمتر۱۶  کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۵۰۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۵۰۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن ۱۴٫۵ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۵۰۰ میلیمتر۳۱٫۵ کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۶۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۶۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن ۱۷٫۵ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۶۰۰میلیمتر۱۶  کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۶۰۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۶۰۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن ۲۰ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۶۰۰ میلیمتر۳۱٫۵ کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۷۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۷۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن ۲۴ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۷۰۰ میلیمتر۱۶  کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۷۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۷۰۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن ۲۸ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۷۰۰ میلیمتر۳۱٫۵ کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۸۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۸۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن ۳۴ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۸۰۰ میلیمتر۱۶  کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۸۰۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۸۰۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن ۳۸ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۸۰۰ میلیمتر۳۱٫۵ کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۹۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۹۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن ۴۰ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۹۰۰ میلیمتر۱۶  کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۹۰۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۹۰۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن ۵۰ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۹۰۰ میلیمتر۳۱٫۵ کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۱۰۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۱۰۰۰میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن ۵۰ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۱۰۰۰ میلیمتر۱۶  کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۱۰۰۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۱۰۰۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن ۵۸ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۱۰۰۰ میلیمتر۳۱٫۵ کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۱۲۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۱۲۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن ۷۰ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۱۲۰۰ میلیمتر۱۶  کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۱۲۰۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۱۲۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن ۹۰ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۱۲۰۰ میلیمتر۳۱٫۵ کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۱۴۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۱۴۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن ۱۱۰ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۱۴۰۰ میلیمتر۱۶  کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۱۴۰۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۱۴۰۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن ۱۴۰ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۱۴۰۰ میلیمتر۳۱٫۵ کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۱۸۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۲۰۰ میلیمتر ۱۶ کیلو نیوتن ۱۸۰ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۱۸۰۰ میلیمتر۱۶  کیلونیوتن
 • لوله کاروگیت ۱۸۰۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن وزن لوله کاروگیت ۱۸۰۰ میلیمتر ۳۱٫۵ کیلو نیوتن ۲۱۰ کیلو گرم در هر متر بعلاوه هزینه های حمل و تولید و قیمت مواد پلی اتیلن = قیمت لوله کاروگیت ۱۸۰۰ میلیمتر۳۱٫۵ کیلونیوتن

سایز لوله های کاروگیت

 • لوله کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۳۱٫۵ کیلو نیوتن به همراه کوپلر و واشر EPDM
 • لوله کاروگیت ۲۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱٫۵ کیلو نیوتن به همراه کوپلر و واشرEPDM
 • لوله کاروگیت ۲۵۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱٫۵ کیلو نیوتن به همراه کوپلر و واشر EPDM
 • لوله کاروگیت ۳۱۵میلیمتر با فشار حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱٫۵ کیلو نیوتن به همراه کوپلر و واشر EPDM
 • لوله کاروگیت ۴۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱٫۵ کیلو نیوتن به همراه کوپلر و واشر EPDM
 • لوله کاروگیت ۵۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱٫۵ کیلو نیوتن به همراه کوپلر و واشرEPDM
 • لوله کاروگیت ۶۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱۰۵ کیلو نیوتن به همراه کوپلر و واشر EPDM
 • لوله کاروگیت ۷۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱۰۵ کیلو نیوتن به همراه کوپلر و واشر EPDM
 • لوله کاروگیت ۸۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱۰۵ کیلو نیوتن به همراه کوپلر و واشر EPDM
 • لوله کاروگیت ۹۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱۰۵ کیلو نیوتن به همراه کوپلر و واشر EPDM
 • لوله کاروگیت ۱۰۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱۰۵ کیلو نیوتن به همراه کوپلر و واشر EPDM
 • لوله کاروگیت ۱۲۰۰میلیمتر با فشار حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱۰۵ کیلو نیوتن به همراه کوپلر و واشر EPDM
 • لوله اسپیرال کاروگیت ۱۴۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱۰۵ کیلو نیوتن جوشی
 • لوله اسپیرال کاروگیت ۱۶۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱۰۵ کیلو نیوتن جوشی
 • لوله اسپیرال کاروگیت ۱۸۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱۰۵ کیلو نیوتن جوشی
 • لوله اسپیرال کاروگیت ۲۰۰۰میلیمتر با فشار حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱۰۵ کیلو نیوتن جوشی
 • لوله اسپیرال کاروگیت ۲۲۰۰میلیمتر با فشار حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱۰۵ کیلو نیوتن جوشی
 • لوله اسپیرال کاروگیت ۲۴۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱۰۵ کیلو نیوتن جوشی
 • لوله اسپیرال کاروگیت ۲۵۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱۰۵ کیلو نیوتن جوشی

 

[تعداد: 19    میانگین: 4.9/5]

۸۴ دیدگاه

 1. بهنام گفت:

  باسلام لطفا قیمت لوله کاروگیت ۳۱٫۵ کیلونیوتن و۶۴ کیلونیوتن با سایز ۴۰۰ الی ۷۰۰ میلیمتر را برای اینجانب ارسال نمائید.
  با تشکر

  • zm گفت:

   قیمت لوله کاروگیتها در سایزهای مشروحه فقط با فشار کاریه ۳۱٫۵ کیلو نیوتن مقدور میباشد
   قیمت لوله کاروگیت ۴۰۰ میلیمتر =۵۶۰۰۰۰
   قیمت لوله کاروگیت ۷۰۰ میلیمتر =۲۲۰۰۰۰۰ ریال در هر متر
   خواهشمند است جهت خرید با شماره های ۶۶۶۷۷۴۴۹-۶۶۶۷۷۴۲۳ -۰۹۱۲۲۷۵۰۴۲۴ تماس بگیرید

 2. reza گفت:

  با عرض سلام
  قیمت لوله های پلی اتیلن دوجداره (کاروگیت) کوپلر دار مخصوص فاضلاب در سایز های :۱۶۰-۲۰۰-۲۵۰-۳۰۰-۳۵۰- ۴۰۰ میلیمتر وزانویی کاروگیت ۴۵ درجه – را اگر ممکن است ارسال کنید
  با تشکر

 3. محمد گفت:

  سلام
  قیمت لوله های فاضلابی کاروگیت ۶۳۰ و ۲۰۰ میلیمتر با مقاومت حلقویه ۳۱٫۵ کیلونیوتن بر متر مربع رو میخواستم
  با تشکر

  • zm گفت:

   با سلام قیمت لوله کاروگیت ۶۰۰ هر متر ۱۲۸۰۰۰۰ ریال و لوله ۲۰۰ کاروگیت هر متر ۱۶۰۰۰۰ ریال به همراه کوپلر و واشر
   ضمن اینکه بسته به مقدارتون قیمتها قابل تغییر و دارای تخفیف میباشند

  • zm گفت:

   لوله کاروگیت ۶۰۰ هر متر ۱۲۷۰۰۰۰ ریال
   لوله کاروگیت ۲۰۰ هر متر ۱۵۵۰۰۰ ریال
   توضیح اینکه مقدار لوله کاروگیت در قیمت نهایی تاثیر گذار بوده ضمن اینکه کلیه لوله های کاروگیت دارای کوپلر و واشر میباشند

 4. عبدالمجید غلامی گفت:

  سلام
  قیمت لوله کارو گیت۱۱۰متری چقدر است؟

 5. آوات گفت:

  سلام
  لطفا قیمت هر متر لوله پلی اتیلن فاضلابی ۶۰۰ میلی متر کاروگیت را اعلام فرمایید
  با تشکر

  • zm گفت:

   قیمت هر متر لوله کاروگیت ۶۰۰ ۱۲۳۰۰۰۰ ریال به همراه کوپلر و واشر
   جهت اعلام دقیقتر و تخفیف با شماره های دفتر تماس بگیرید

  • zm گفت:

   با سلام قیمت هتر لوله ۶۰۰ برابر با ۱۲۳۰۰۰۰ ریال در هر متر میباشد جهت اعلام دقیقتر و تخفیف خرید با شماره های فوق تماس بگیرید

  • zm گفت:

   قیمت هر متر لوله کاروگیت ۶۰۰ میلیمتر به همراه کوپلر و واشر ۱۲۷۰۰۰۰ رذیال میباشد
   ضمن اینکه مقدار لوله در تعیین قیمت نهایی تاثیر گذار میباشد

 6. علی گفت:

  سلام قیمت اقلام زیر رو خواستم؛؟
  پلی اتیلن جوشی؛
  قطر۲۰ متر۴۲
  قطر۲۵ متر۱۴۵
  قطر۳۲ متر۵۸
  قطر۴۰ متر۱۹
  قطر۵۰ متر۱۵۱
  قطر۷۵ متر۱۴
  قطر۱۱۰ متر۱۳۱
  قطر۱۲۵ متر۸۰۴
  قطر۱۶۰ متر۴۰

  آدم رو پلی اتیلن به قطر ۱۲۰۰میلیمتر ۴۱متر
  آدم رو ریزشی پلی اتیلن به قطر ۱۲۰۰میلیمتر ۶ متر

 7. علی گفت:

  سلام قیمت اقلام زیر رو خواستم؛؟
  پلی اتیلن جوشی؛
  قطر۲۰
  قطر۲۵
  قطر۳۲
  قطر۴۰
  قطر۵۰
  قطر۷۵
  قطر۱۱۰
  قطر۱۲۵
  قطر۱۶۰
  ۱۲۰کاروگیت
  ۱۶۰کاروگیت
  آدم رو پلی اتیلن به قطر ۱۲۰۰میلیمتر

 8. ناشناس گفت:

  با سلام
  قیمت لوله کاروگیت سایز ۵۰۰ SN 8 با اتصالات رو میخواستم

 9. نیازی گفت:

  وقت بخیر
  قیمت لوله کاروگیت ۱۵۰ و یا ۱۶۰ متراژ ۳۵۰۰ متر
  قیمت لوله پلی اتیلن سایز ۱۵۰ و ۵۰ و ۳۲ متراژ ۲۵۰۰ متر قیمت ۱۲ بار و ۱۰ بار بگیر

  • zm گفت:

   با سلام قیمت لوله ۱۶۰ هر متر طول ۱۳۸۰۰۰ ریال
   قیمت لوله تکجداره هم به صورت شفاهی اعلام میشه به لحاظ شرایط مواد پلی اتیلن

 10. zm گفت:

  قیمت لوله کاروگیت ۲۰۰ میلیمتر

 11. رضا گفت:

  با سلام و خسته نباشید لطفا قیمت لوله کاروگیت مطابق با استاندارد۱۶۹۶۱din ,مقاومت ۲kn/m31..5 وبا سایز های ۱۶۰mm- ,200 mm-250mm-300mm-350 mm -400mm –
  را ارسال نمایید. با تشکر

  • zm گفت:

   با سلام
   قیمت لوله کاروگیت ۱۶۰ = ۱۳۵۰۰۰ هر متر
   قیمت لوله کاروگیت ۲۰۰= ۱۶۰۰۰۰ هر متر
   قیمت لوله کاروگیت ۲۵۰=۲۵۵۰۰۰ هر متر
   قیمت لوله کاروگیت ۳۱۵= ۳۶۰۰۰۰ هر متر
   قیمت لوله کاروگیت ۴۰۰=۵۶۰۰۰۰ هر متر
   سایز ۳۵۰ کاروگیت تولید نمیگردد
   ضمن اینکه در صورت ارائه مقدار لوله های مصرفی قیمتها دارای تخفیف میباشد

 12. zm گفت:

  خرید لوله کاروگیت در سایزهای زیر
  خرید لوله کاروگیت ۱۶۰
  خرید لوله کاروگیت ۲۰۰
  خرید لوله کاروگیت ۲۵۰
  خرید لوله کاروگیت ۳۱۵
  خرید لوله کاروگیت ۴۰۰
  خرید لوله کاروگیت ۴۰۰
  خرید لوله کاروگیت ۵۰۰
  خرید لوله کاروگیت ۶۰۰
  خرید لوله کاروگیت ۷۰۰
  خرید لوله کاروگیت ۸۰۰
  خرید لوله کاروگیت ۹۰۰
  خرید لوله کاروگیت ۱۰۰۰
  خرید لوله کاروگیت ۱۲۰۰
  خرید لوله کاروگیت ۱۴۰۰
  خرید لوله کاروگیت ۱۵۰۰
  خرید لوله کاروگیت ۱۶۰۰
  خرید لوله کاروگیت ۱۸۰۰
  خرید لوله کارگیت ۲۰۰۰
  خواهشمند است قیمت پایه لوله های کاروگیت را به شرح زیر اعلام نمایید

 13. لطف الله هاشمی گفت:

  با سلام قیمت لوله ۹ و ۱۲و ۱۶ و ۲۰ اینچ در اندازه ۶ و ۱۲ متر ارسال نمائید باتشکر

 14. مه پاش گفت:

  عالی بود!
  ممنون بابت مطالب خوبتون

 15. کامران الفتی گفت:

  سلام ۶۰۰مترلوله کاروگیت فاضلابی کوپلر دارسایز۲۵۰
  ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱ کیلو نیوتن را قیمت دهید.
  ممنون :الفتی ۰۹۱۸۸۳۱۶۰۸۳

 16. مسافری گفت:

  قیمت لوله کاروکیت ۱۲۰۰ ۳۱/۵

  • zm گفت:

   با سلام و عرض ادب احتراما قیمت هر متر لوله کاروگیت ۱۲۰۰ با فشار ۳۱٫۵ کیلونیوتن ۵۴۰۰۰۰۰ هر متر که البته مقدار لوله در قیمت تاثیر گذار میباشد

 17. مرتضی گفت:

  خسته نباشید حداقل قیمت لوله کاروگیت ۲۰۰ با ۳۱٫۵ کیلو نیوتن به صورت ۱۲ متری و متراز ۵۰۰ متر .

 18. بهنام گفت:

  باسلام قیمت لوله کاروگیت ۸۰۰ و۱۰۰۰ به متراژ مجموعا ۶۰۰ متر رو میخواستم به همراه واشر و…؟؟

  • zm گفت:

   لوله ۸۰۰ کاروگیت با کوپلر و واشر هر متر ۲۴۰۰۰۰۰ ریال
   لوله ۱۰۰۰ کاروگیت با کوپلر و واشر هر متر ۴۵۰۰۰۰۰ ریال
   لوله کاروگیت بدون کوپلر هر متر ۲۲۰۰۰۰۰ ریال
   لوله کاروگیت ۱۰۰۰ بدون کوپلر هر متر ۴۲۰۰۰۰۰ ریال
   که البته قیمتها دارای تخفیف میباشند

  • zm گفت:

   قیمت هر متر لوله کاروگیت ۸۰۰ برابر است با ۲۵۰۰۰۰۰ ریال
   قیمت لوله کاروگیت ۱۰۰۰ با کوپلر برابر است با ۴۴۰۰۰۰۰ ریال در هر متر

 19. ars گفت:

  با سلام
  لطفا قیمت لوله های پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت یه سایزهای ۲۰۰-۲۵۰-۵۰۰-۶۰۰-۷۰۰-۹۰۰ را اعلام فرمائید.
  با سپاس

  • zm گفت:

   با سلام خواهشمند است مقدار لوله های کاروگیت فاضلابی را به همراه اطلاعات فشار حلقوی به شماره ۰۹۱۲۲۷۵۰۴۲۴ ارسال نمایید با تشکر شقاقی

 20. رضا منفرد گفت:

  با سلام
  میخواستم بدونم لوله های با قطر ۸۰۰ و۱۰۰۰ برای عمق کمتر مثلا ۲ متر زیر خاک با مقاوت فشاری کمتر قابل تولید هست و تو قیمت چقدر کمتر می شود ممنون

  • zm گفت:

   لوله های کاروگیت با فشار حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱٫۵ کیلو نیوتن تولید میشه
   برای این عمق کاربری میشه از لوله کاروگیت با فشار ۱۶ کیلو نیوتن استفاده کرد
   با تشکر
   ۰۹۱۲۲۷۵۰۴۲۴ شقاقی

 21. sohrabi گفت:

  اتصالات لوله کاروگیت رو چطور میتونم تهیه کنم
  زانو ۹۰ درجه و ۴۵ درجه کاروگیت
  سراهی کاروگیت
  کوپلر کاروگیت
  البته شمارتون رو دارم تماس مسگسرم و سایزهارو اعلام میکنم
  با تشکر

 22. sohrabi گفت:

  خرید لوله کاروگیت داشتم در سایزهای
  لوله کاروگیت ۲۰۰ میلیمتر ۲۵۰۰ متر
  لوله کاروگیت ۲۵۰ میلیمتر ۱۱۰۰ متر
  لوله کاروگیت ۴۰۰ میلیمتر ۵۰۰ متر
  لوله کاروگیت ۵۰۰ میلیمتر ۲۰۰ متر
  کلیه لوله ها با فشار ۳۲ کیلو نیوتن باشه برای اجرای طرح فاضلاب گچساران نیاز داریم

 23. محمد گفت:

  سلام
  مقدار ۴٠٠٠ متر لوله کاروگیت ۴٠٠ و
  مقدار ۵٠٠ متر لوله کاروگیت ۶٠٠ میخواهم برای کشور عراق
  فوری

  • zm گفت:

   لوله ۴۰۰ کاروگیت در حال حاضر ۵۶۰۰۰۰ ریال در هر متر
   لوله ۶۰۰ کاروگیت ۱۲۵۰۰۰۰ ریال در هر متر میباشد
   کلیه لوله ها دارای واشر و کوپلر میباشند

 24. روزبه آقامجیدی گفت:

  با سلام احتراما درخواست ارائه قیمت لوله های کاروگیت ثقلی به سایز ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ میلمیتر و حداکثر sn موجود را می خواستم با سپاس

  • zm گفت:

   در حال حاضر به جهت افزایش قیمت مواد پلی اتیلن امکان ارایه قیمت به صورت کتبی نمیباشد خواهشمند است مقدار مورد نیاز را به همراه اطلاعات فشار کاری و نوع مصرف به این مجموعه اعلام نمایید

 25. ثباتی گفت:

  با سلام. قیمت لوله های کاروگیت فاضلابی به سایز ۱۶۰,۲۰۰,۲۵۰,۳۱۵به همراه کوپلر و واشر کلا به متراژ ۳۰۰۰متر میخواستم باتشکر

 26. مرادی گفت:

  قیمت لوله کاروگیت ۱۵۰۰ و ۱۴۰۰ فشار قوی و ضعیف میخوام

 27. ناشناس گفت:

  سلام
  قیمت لوله کاروگیت سایز ۲۰۰ با تحمل فشار حلقوی ۳۱٫۵ و ۱۶ کیلو نیوتن را میخواستم

  • zm گفت:

   قیمت لوله کاروگیت ۲۰۰ میلیمتر با فشار کاری ۳۱٫۵ کیلو نیوتن ۱۷۵۰۰۰ ریال به همراه کوپلر و واشر و قیمت لوله کاروگیت ۲۰۰ میلیمتر با فشار کاری ۱۶ کیلو نیوتن ۱۳۵۰۰۰ ریال در هر متر میباشد که البته مقدار لوله در قیمت نهایی تاثیر گذار میباشد

 28. احمد یزدچی گفت:

  با سلام قیمت هر متر لوله کاروگیت سایز های ۲۰۰ و۶۰۰ و ۷۰۰ میخواستم ضمنا قیمت هر متر لولهgrp قطر ۸۰۰میخواستم

  • zm گفت:

   قیمت لوله کاروگیت ۲۰۰ میلیمتر ۲۳۰۰۰۰ ریال
   قیمت لوله کاروگیت۶۰۰ میلیمتر ۱۷۰۰۰۰۰ ریال
   قیمت لوله کاروگیت ۷۰۰ میلیمتر ۲۵۰۰۰۰۰ ریال
   به علت نوسانات قیمت مواد پلی اتیلن قیمتها به روز اعلام میگردد

 29. سپهر گفت:

  لطفا قیمت
  ۱-واشر ۵۰۰و۶۰۰ هر کدام ۱۰۰ عدد
  ۲- کوپلر ۶۰۰ به تعداد ۵۰ عدد
  در اجرا کم اوردیم

 30. مهدی گفت:

  با سلام
  قیمت لوله کاروگیت ۲۵۰ به همراه کوپلر و واشر چنده؟

  • zm گفت:

   قیمت لوله کاروگیت ۲۵۰ میلیمتر در حال حاضر هر متر ۳۱۰۰۰۰ ریال میباشد که این قیمت شامل کوپلر و واشر هم میگردد و به صورت کلی اعلام قیمت گردیده است

 31. اسماعيلي گفت:

  با سلام
  قیمت لوله کاروگیت ٢٠٠ و ٣٠٠ و منهول پلی اتیلن به قطر ١٢٠٠ میل و ارتفاع ١/۵ تشکر

 32. محمد امین دبیری گفت:

  ۴۰۰متر لوله کاروگیت ۴۰۰و ۵۰۰میخوام لطفا قیمت همراه با واشر

  • zm گفت:

   قیمت لوله کاروگیت ۴۰۰ هر متر ۱۱۶۰۰۰۰ ریال به همراه کوپلر و واشر
   قیمت لوله کاروگیت ۵۰۰ هر متر ۱۹۵۰۰۰۰ ریال به همراه کوپلر و اشر

 33. عباسی گفت:

  سلام،قیمت لوله کاروگیت با سایزهای ۵۰۰،۴۰۰و۳۱۵ را می خواستم؟در ضمن قیمت رابط های ۵۰۰،۴۰۰و۳۱۵چند هستش؟

  • zm گفت:

   سلام نمیدونم بابت تاخیری که ما داشتیم آیا خرید کردید یا نه
   قیمت لوله کاروگیت ۴۰۰ در هر متر ۱۲۳۰۰۰۰ ریال و لوله ۳۱۵ ۸۰۰۰۰۰ ریال به همراه کوپلر و واشر میباشد

 34. آرش گفت:

  سلام قیمت لوله پلی اتیلن سایز۲۰۰فاضلابی میخواستم

 35. ارسلان صالحی گفت:

  سلام وقتتون بخیر
  قیمت لوله کاروگیت ۲۰۰ رو میخواستم

 36. مجید گفت:

  سلام قیمت لوله کاروگیت ۸۰۰ میلیمتر رو میخواستم به متراژ ۲۰۰متر

 1. آذر ۲۷, ۱۳۹۶

  […] به دلیل تنوع بیشتر و تولید در پتروشیمی ها بیشتر برای لوله های کاروگیت استفاده می […]

 2. آذر ۳۰, ۱۳۹۶

  […] جای لوله های تک جداره را گرفته و به دلیل سبکی وزن  و قیمت مناسب لوله کاروگیت هزینه ی پایینی نسبت به لوله تکجداره پلی اتیلن دارند  […]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما - 02155896184