لوله پلی اتیلن ۱۴۰

لوله پلی اتیلن ۱۴۰ لوله های پلی اتیلن دارای اقطار متفاوتی از یکدیگر میباشند به جهت نوع پروژه و همچنین سیال مربوط ,معمولا در روند اجرای پروژه ها ا ز لوله های مختلفی در...