لوله کاروگیت فاضلابی ۱۲۵ فشار ۳۱٫۵ کیلونیوتن

لوله کاروگیت فاضلابی ۱۲۵ فشار ۳۱٫۵ کیلونیوتن لوله های فاضلابی ۱۲۵ میلیمتر کاروگیت با فشار ۳۱٫۵ کیلو نیوتن معمولا جهت مصارف فاضلاب‌های خانگی و انشعاب گیری در مناطق کم جمعیت مانند روستاها و شهرکهای...