لوله کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر

یکی دیگر از سایزهای پرمصرف در لوله های کاروگیت لوله کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر میباشد که معمولا جهت انشعابگیری از محلهای ورودی ساختمان و یا شبکه های فاضلابی از آن استفاده میگردد .لوله های کاروگیت...