لوله کاروگیت و جمع آوری آبهای سطحی

لوله کاروگیت و جمع آوری آبهای سطحی جمع آوری و انتقال آبهای سطحی قدمتی چند هزار ساله دارد به طوری که قدمت برخی از این سازه ها که نقش جمع آوری سیلابها و آبهای...