لوله پلی اتیلن کشاورزی

لوله پلی اتیلن کشاورزی یکی از گزینه های اصلی در مقوله آبیاری و آبخیزداری لوله های پلی اتیلن میباشد که در چند دهه گذشته از رشد بی سابقه ای در میان پیمانکاران و کشاورزان...