لوله کاروگیت زهکشی

لوله کاروگیت زهکشی از لوله های کاروگیت در موارد بسیاری میتوان بهره جست این لوله ها با دو جداره محکم و قوی یکی از مناسبترین گزینه ها جهت مدفون شدن در زیر زمین تا...