فلنج گلودار فولادی کلاس ۳۰۰

فلنجها انواع مختلفی دارند .بسته به نوع مصرف میتوانند یه صورت های مختلف استفاده شوند .بیشترین مصرف این فلنجها فلنجهای دنباله دار یا فلنجهای گلودار میباشند که دارای زائده ای در کف فلنج میباشند...