لرزه گیر موتورخانه

لرزه گیر موتورخانه لرزه گیرها انواع مختلفی از لحاظ شکل ظاهری و تنوع کاری دارند . عمده لرزه گیرها همانطور که از نامشان پیداست جهت جلوگیری از ارتعاشات و لرزه های سیستمهای موتورخانه مورد...