لوله پلیکا ۹۰

لوله های پلیکا در سایزهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرند که مهمترین این سایزها ۶۳/۹۰/۱۱۰ میلیمتر میباشد که تقریبا بیشترین نوع مصرف را در بین سار سایزها به خود اختصاص داده اند .لوله های...