لوله کاروگیت ۸۰۰

        لوله های کاروگیت ۸۰۰ میلی متر نیز مانند دیگر لوله های فاضلابی (از لحاظ ابعاد) دارای قطر داخلی ۸۰۰ متر میباشند. لوله های کاروگیت ۸۰۰ دارای ۳۰/۶ سانتی متر میباشند...