لوله اسپیرال کاروگیت ۱۴۰۰

لوله اسپیرال کاروگیت ۱۴۰۰  لوله های اسپیرال کاروگیت ۱۴۰۰ از دیگر سایز های لوله کاروگیت میباشد که با توجه به قطر دهانه لوله میتوان ازاین لوله جهت خطوط اصلی و پروژه هائی که نیازبه...