لوله اسپیرال کاروگیت ۱۲۰۰

لوله اسپیرال کاروگیت ۱۲۰۰ لوله های کاروگیت اسپیرال ۱۲۰۰ ا انواع لوله های قطور با دهانه یک متر و۲۰ سانتی متر می‌باشند که از لحاظ شکل ظاهری و مقاومتی حلقوی با لوله های کاروگیت...