شیرگازی پلی اتیلن (بال ولو پلیمری )

شیر های پلیمری یا شیر گازی پلی اتیلن (بال ولو پلی اتیلن ) از محبوبترین شیرها در زمینه پلی اتیلن میباشند که جهت باز یا بسته کردن جریان در کلیه صنایع اعم از کشاورزی...