زانو جوشی ۴۸ اینچ

زانو جوشی ۴۸ اینچ فروش کلیه اتصالات جوشی در رده های SCH 40 ،SCH 20 ،SCH 10  ،SCH 80  در سایزهای ۱/۲ الی ۷۲ اینچ و دارای شناسنامه معتبر از شرکت سازنده می باشد....