لوله کاروگیت فاضلابی ۱۱۰ فشار ۳۱٫۵ کیلونیوتن

لوله کاروگیت فاضلابی ۱۱۰ فشار ۳۱٫۵ کیلونیوتن لوله های کاروگیت فاضلابی ۱۱۰ با فشار کاری ۳۱٫۵ کیلو نیوتن از انواع لوله های کاروگیت میباشند که جهت انتقال سیالات فاضلابی با حداقل دبی مورد استفاده...