لوله کاروگیت ۴۰۰

      لوله های کاروگیت ۴۰۰ دارای ابعاد طولی معادل ۳۰/۶ سانتی متر را دارا میباشند که عموما جهت خطوط اصلی میتوان ازاین لوله ها استفاده نمود . لوله های کاروگیت ۴۰۰به ترتیب...