لوله کاروگیت ۳۱۵

        لوله ها کاروگیت ۳۱۵ دارای قطر داخلی ۳۱۵ میلی متر میباشدکه البته کلیه لوله  های کاروگیت باقطر داخلی و به اصطلاح ID  محاسبه  میشوند. این لوله ها دارای ۶متر طول...