لوله اسپیرال کاروگیت ۱۰۰۰

      لوله های اسپیرال کاروگیت ۱۰۰۰ از انواع لوله های کاروگیت میباشد با همان خصوصیات و شکل ظاهری ولی مقاومتر و سنگینتر لوله های اسپیرال کاروگیت فاضلاب سایز ۱۰۰۰معمولا به جهت قطر...