افزایش قیمت مواد پلی اتیلن

افزایش قیمت مواد پلی اتیلن طی چند هفته اخیر قیمت مواد پلی اتیلن در اکثر گریدها به طرز قابل توجهی افزایش یافته و این افزایش قیمت در قیمت تمام شده ی لوله های پلیمری...