استفاده از لوله پلی اتیلن برای آبیاری فواره ای و پخشی

استفاده از لوله پلی اتیلن برای آبیاری فواره ای و پخشی اگر به باغ ها و مراتع سر سبزی که همیشه نیاز به آب و بارش دارند دقت کرده باشید، از نوعی پخش آب...