دسته بندی: اتصالات تکجداره پلی اتیلن

فلنج پلی اتیلن

فروش و قیمت فلنج پلی اتیلن در فشارهای ۶ اتمسفر ,۱۰ اتمسفر و ۱۶ اتمسفر با مناسبترین قیمت فلنجهای پلی اتیلن به اتصالاتی گفته میشوند که ارتباط لوله های پلی اتیلن را توسط یک...

اتصالات پلی اتیلن

انواع اتصالات پلی اتیلن اتصالات پلی اتیلن به لحاظ نوع اتصال دارای اشکال مختلفی مانند اتصالات پیچی پلی اتیلن ,اتصالات جوشی پلی اتیلن  ,اتصالات الکتروفیوژن پلی اتیلن  , اتصالات فاضلابی پلی اتلن میباشند که...

سه راه پلی اتیلن

سراه پلی اتیلن اتصالات پلی اتیلن دارای ابعاد گسترده ای است و در طیفهای مختلف تولید و عرضه میگردند .سه راه پلی اتیلن نیز یکی دیگر از این اتصالات پلی اتیلن میباشد .سراه پلی...

Call Now Buttonتماس با ما - 02166381348