سه شنبه, ۶ آذر , ۱۳۹۷

لیست قیمت کیز ایران


لیست قیمت کیز ایران

لیست قیمت کیز ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیست قیمت شیر آلات برنجی کیز ایران (کلیه اقلام دارای تخفیف میباشند )

ردیف  شرح کالاسایز (اینچ)قیمت (ریال)
۱شیر فلکه کشویی کیز ایران۱/۲۱۴۷/۰۰۰
۲شیر فلکه کشویی کیز ایران۳/۴۲۰۵/۰۰۰
۳شیر فلکه کشویی کیز ایران۱۳۱۲/۰۰۰
۴شیر فلکه کشویی کیز ایران۱٫۱/۴۴۵۱/۰۰۰
۵شیر فلکه کشویی کیز ایران۱٫۱/۲۶۰۲/۰۰۰
۶شیر فلکه کشویی کیز ایران۲۹۱۷/۰۰۰
۷شیر فلکه کشویی کیز ایران۲٫۱/۲۱/۴۹۱/۰۰۰
۸شیر فلکه کشویی کیز ایران۳۲/۰۷۵/۰۰۰
۹شیر خودکار دریچه ای کیز ایران۱/۲۱۰۲/۰۰۰
۱۰شیر خودکار دریچه ای کیز ایران۳/۴۱۳۵/۰۰۰
۱۱شیر خودکار دریچه ای کیز ایران۱″۲۳۰/۰۰۰
۱۲شیر خودکار دریچه ای کیز ایران۱۱/۴۳۲۰/۰۰۰
۱۳شیر خودکار دریچه ای کیز ایران۱۱/۲۴۰۰/۰۰۰
۱۴شیر خودکار دریچه ای کیز ایران۲″۶۲۵/۰۰۰
۱۵شیر خودکار فنری کیزایران۱/۲ ۹۱/۰۰۰
۱۶شیر خودکار فنری کیز ایران۳/۴ ۱۳۴/۰۰۰
۱۷شیر خودکار فنری کیز ایران۱″ ۱۹۰/۰۰۰
۱شیر خودکار فنری کیز ایران۱۱/۴ ۲۴۶/۰۰۰
۲شیر خودکار فنری کیز ایران۱۱/۲ ۳۴۸/۰۰۰
۳شیر خودکار فنری کیز ایران۲″ ۴۸۶/۰۰۰
۴شیر کلکتوری روپیچ کیز ایران۱/۲ ۱۰۵/۰۰۰
۵شیر کلکتوری روپیچ کیز ایران۳/۴ ۱۵۸/۰۰۰
۶شیر کلکتوری روپیچ کیز ایران۱″ ۲۸۱/۰۰۰
۷شیر کلکتوری توپیچ کیز ایران۱/۲ ۱۰۲/۰۰۰
۸شیر کلکتوری روپیچ کیز ایران۳/۴ ۱۴۳/۰۰۰
۹شیر کلکتوری روپیچ کیز ایران۱″ ۲۶۳/۰۰۰
۱۰شیر کلکتوری کوپلی کیز ایران۱/۲-۱۶ ۱۰۲/۰۰۰
۱۱شیر کلکتوری کوپلی کیز ایران۱/۲-۲۰ ۱۱۳/۰۰۰
۱۲شیر صافی کیز ایران۱/۲ ۸۱/۰۰۰
۱۳شیر صافی کیز ایران۳/۴ ۱۴۲/۰۰۰
۱۴شیر صافی کیز ایران۱″ ۲۰۶/۰۰۰
۱۵شیر صافی کیز ایران۱۱/۴ ۳۵۷/۰۰۰
۱۶شیر صافی کیز ایران۱۱/۲ ۵۳۰/۰۰۰
ردیفشیر صافی کیز ایران۲″ ۸۵۶/۰۰۰
۱شیر سوپاپی کیز ایران۱/۲ ۷۹/۰۰۰
۲شیر سوپاپی کیز ایران۳/۴ ۱۰۷/۰۰۰
۳شیر سوپاپی کیز ایران۱″ ۱۲۷/۰۰۰
۴شیر سوپاپی کیز ایران۱۱/۴ ۱۸۶/۰۰۰
۵شیر سوپاپی کیز ایران۱۱/۲ ۲۷۰/۰۰۰
۶شیر سوپاپی کیز ایران۲″ ۳۸۰/۰۰۰
۷شیر سوزنی ۱۵۰ کیز ایران۱/۲ ۲۲۱/۰۰۰
۸شیر سوزنی ۱۵۰ کیز ایران۳/۴ ۳۰۵/۰۰۰
۹شیر سوزنی ۱۵۰ کیز ایران۱″ ۴۶۵/۰۰۰
۱۰شیر پیسوار کیز ایران(فیلتر دار)۱/۲-۱۳ ۸۵/۵۰۰
۱۱ شیر پیسوار کیز ایران(فیلتر دار)۱/۲-۳/۸ ۸۵/۵۰۰
۱۲ شیر آتش نشانی کیز ایران ۱۱/۲ ۴۶۸/۰۰۰
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶

 

 

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر

تمامی حقوق برای پایپ مارکت محفوظ است