پنج شنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۷

جدول وزن لوله های پلی اتیلن


جدول وزن لوله های پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن PE63,لوله پلی اتیلن PE80, لوله پلی اتیلن PE100 – لوله پلی اتیلن آبرسانی ,لوله پلی اتیلن کابلی ,لوله پلی اتیلن کشاورزی,لوله پلی اتیلن گاز رسانی همه و همه از لحاظ ساختار ابعادی در این جدول و با اوزان ذکر شده تولید و ارائه میگردند. سایز لوله های پلی اتیلن را به اینچ و میلیمتر میتوانید با یکدیگر مقایسه نمایید  فقط کافیست قیمت مواد را در هر روز داشته باشید و براحتی قیمت کلیه لوله های مورد نیازتان را بعلاوه ی هزینه حمل تا محل پروژه بدست آورید .فروش و عرضه کلیه لوله های پلی اتیلن در گریدهای مختلف با مناسبترین قیمت ممکن به سراسر کشور جهت خرید با شماره های فوق تماس حاصل نمایید و از تخفیفات ویژه برخوردار شوید .کلیه لوله های پلی اتیلن در سایزهای زیر طبق استاندارد INSO  ۱۴۴۲۷ DIN 8074  آلمان تولید و ارائه میگردد ضمن اینکه در جدول ارائه شده در زیر جدول حمل لوله های پلی اتیلن نیز به اختصار آورده شده است که تقدیم میگردد و دوستان عزیزی که نیازمند برآورد هزینه های حمل تا محل پروژه میباشند میتوانند هزینه های حمل و بارگیری تا محل پروژه را از این طریق برآورد نمایند.

                                                      ***جهت دریافت قیمت لوله های پلی اتیلن با شماره های فوق تماس بگیرید***

jadval

 

 لوله پلی اتیلن ۶ اتمسفر

لوله پلی اتیلن سایز ۲۰۶ اتمسفرPE80 ——— ۲۱ —————–
لوله پلی اتیلن سایز۲۵۶ اتمسفرPE80 ——— ۲۱ —————–
لوله پلی اتیلن سایز ۳۲۶ اتمسفرPE80 ——— ۲۱ —————–
لوله پلی اتیلن سایز ۴۰۶ اتمسفرPE80 ۰٫۲۳۸ گرم ۲۱ ۵۰کلاف تک  ۱۸۰کلاف ترانزیت
لوله پلی اتیلن سایز ۵۰۶ اتمسفرPE80 ۰٫۳۶۱ گرم ۲۱ ۳۰کلاف تک  ۱۱۰کلاف ترانزیت
لوله پلی اتیلن سایز ۶۳۶ اتمسفرPE80 ۰٫۵۶۳ گرم ۲۱ ۲۰کلاف تک  ۵۵ کلاف ترانزیت
لوله پلی اتیلن سایز ۷۵۶ اتمسفرPE80 ۰٫۸۰۷ گرم ۲۱ ۱۲ کلاف تک ۳۰کلاف ترانزیت
لوله پلی اتیلن سایز ۹۰۶ اتمسفرPE80 ۱٫۱۴ کیلوگرم ۲۱ ۱۰کلاف تک  ۲۵ کلاف ترانزیت
لوله پلی اتیلن سایز ۱۱۰۶ اتمسفرPE80 ۱٫۶۷ کیلو گرم ۲۱ ۱۰کلاف تک  ۲۰کلاف ترانزیت
لوله پلی اتیلن سایز ۱۲۵۶ اتمسفرPE80 ۲٫۱۶ کیلوگرم ۲۱ ۱۲ کلاف تک  ۳۵۰شاخه ترانزیت
لوله پلی اتیلن سایز ۱۴۰۶ اتمسفرPE80 ۲٫۷۲ کیلوگرم ۲۱ ۱۲۰شاخه تک ۲۲۰شاخه ترانزیت
لوله پلی اتیلن سایز ۱۶۰۶ اتمسفرPE80 ۳٫۵۴ کیلوگرم ۲۱ ۱۰۰شاخه تک  ۲۲۰شاخه ترانزیت
لوله پلی اتیلن سایز ۱۸۰۶ اتمسفرPE80 ۴٫۴۷ کیلوگرم ۲۱ ۶۰شاخه تک ۱۶۰شاخه ترانزیت
لوله پلی اتیلن سایز ۲۰۰۶ اتمسفرPE80 ۵٫۵۱ کیلوگرم ۲۱ ۷۰شاخه تک ۱۵۰شاخه ترانزیت
لوله پلی اتیلن سایز ۲۵۰۶ اتمسفرPE80 ۸٫۵۹ کیلوگرم ۲۱ ۵۰شاخه تک ۸۰شاخه ترانزیت
لوله پلی اتیلن سایز ۳۱۵۶ اتمسفرPE80 ۱۳٫۶ کیلوگرم ۲۱ ۳۰شاخه تک ۵۰شاخه ترانزییت
لوله پلی اتیلن سایز ۴۰۰۶ اتمسفرPE80 ۲۱٫۹ کیلوگرم ۲۱ ۲۰شاخه تک  ۳۰شاخه ترانزیت
لوله پلی اتیلن سایز ۵۰۰۶ اتمسفرPE80 ۳۵٫۷ کیلوگرم ۲۱ —————
لوله پلی اتیلن سایز ۶۳۰۶ اتمسفرPE80 ۵۶٫۴ کیلوگرم ۲۱ —————

 

لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر

لوله پلی اتیلن سایز ۲۰۱۰ اتمسفرPE100———– ۱۷
لوله پلی اتیلن سایز۲۵۱۰ اتمسفرPE100۰٫۱۳۷ گرم ۱۷
لوله پلی اتیلن سایز ۳۲۱۰ اتمسفرPE100۰٫۱۸۷ گرم ۱۷
لوله پلی اتیلن سایز ۴۰۱۰ اتمسفرPE100 ۰٫۲۹۵ گرم ۱۷
لوله پلی اتیلن سایز ۵۰۱۰ اتمسفرPE100 ۰٫۵۴۳ گرم ۱۷
لوله پلی اتیلن سایز ۶۳۱۰ اتمسفرPE100 ۰٫۷۲۱ گرم ۱۷
لوله پلی اتیلن سایز ۷۵۱۰ اتمسفرPE100 ۱٫۰۲ کیلوگرم ۱۷
لوله پلی اتیلن سایز ۹۰۱۰ اتمسفرPE100 ۱٫۴۶ کیلوگرم ۱۷
لوله پلی اتیلن سایز ۱۱۰۱۰ اتمسفرPE100 ۲٫۱۷ کیلوگرم ۱۷
لوله پلی اتیلن سایز ۱۲۵۱۰ اتمسفرPE100 ۲٫۷۶ کیلوگرم ۱۷
لوله پلی اتیلن سایز ۱۴۰۱۰ اتمسفرPE100 ۳٫۴۶ کیلوگرم ۱۷
لوله پلی اتیلن سایز ۱۶۰۱۰ اتمسفرPE100 ۴٫۵۲ کیلوگرم ۱۷
لوله پلی اتیلن سایز ۱۸۰۱۰ اتمسفرPE100 ۵٫۷۱ کیلوگرم ۱۷
لوله پلی اتیلن سایز ۲۰۰۱۰ اتمسفرPE100 ۷٫۰۵ کیلوگرم ۱۷
لوله پلی اتیلن سایز ۲۵۰۱۰ اتمسفرPE100 ۱۱ کیلوگرم ۱۷
لوله پلی اتیلن سایز ۳۱۵۱۰ اتمسفرPE100 ۱۷٫۴ کیلوگرم ۱۷
لوله پلی اتیلن سایز ۴۰۰۱۰ اتمسفرPE100 ۲۸ کیلوگرم ۱۷
لوله پلی اتیلن سایز ۵۰۰۱۰ اتمسفرPE100 ۴۳٫۸ کیلوگرم ۱۷
لوله پلی اتیلن سایز ۶۳۰۱۰ اتمسفرPE100 ۶۹٫۴ کیلوگرم ۱۷

 

لوله پلی اتیلن ۱۶ اتمسفر

لوله پلی اتیلن سایز ۲۰۱۶ اتمسفرPE100۰٫۱۱۲ گرم ۱۱
لوله پلی اتیلن سایز۲۵۱۶ اتمسفرPE100 ۰٫۱۷۱ گرم ۱۱
لوله پلی اتیلن سایز ۳۲۱۶ اتمسفرPE100 ۰٫۲۷۲ گرم ۱۱
لوله پلی اتیلن سایز ۴۰۱۶ اتمسفرPE100 ۰٫۴۳۰ گرم ۱۱
لوله پلی اتیلن سایز ۵۰۱۶ اتمسفرPE100 ۰٫۶۶۶ گرم ۱۱
لوله پلی اتیلن سایز ۶۳۱۶ اتمسفرPE100 ۱٫۰۵ کیلوگرم ۱۱
لوله پلی اتیلن سایز ۷۵۱۶ اتمسفرPE100 ۱٫۴۷ کیلوگرم ۱۱
لوله پلی اتیلن سایز ۹۰۱۶ اتمسفرPE100 ۲٫۱۲ کیلوگرم ۱۱
لوله پلی اتیلن سایز ۱۱۰۱۶ اتمسفرPE100 ۳٫۱۴ کیلوگرم ۱۱
لوله پلی اتیلن سایز ۱۲۵۱۶ اتمسفرPE100 ۴٫۰۸ کیلوگرم ۱۱
لوله پلی اتیلن سایز ۱۴۰۱۶ اتمسفرPE100 ۵٫۰۸ کیلوگرم ۱۱
لوله پلی اتیلن سایز ۱۶۰۱۶ اتمسفرPE100 ۶٫۶۷ کیلوگرم ۱۱
لوله پلی اتیلن سایز ۱۸۰۱۶ اتمسفرPE100 ۸٫۴۲ کیلوگرم ۱۱
لوله پلی اتیلن سایز ۲۰۰۱۶ اتمسفرPE100 ۱۰٫۴ کیلوگرم ۱۱
لوله پلی اتیلن سایز ۲۵۰۱۶ اتمسفرPE100 ۱۶٫۲ کیلوگرم ۱۱
لوله پلی اتیلن سایز ۳۱۵۱۶ اتمسفرPE100 ۲۵٫۶ کیلوگرم ۱۱
لوله پلی اتیلن سایز ۴۰۰۱۶ اتمسفرPE100 ۴۱٫۳ کیلوگرم ۱۱
لوله پلی اتیلن سایز ۵۰۰۱۶ اتمسفرPE100 ۶۴٫۵ کیلوگرم ۱۱
لوله پلی اتیلن سایز ۶۳۰۱۶ اتمسفرPE100 ۱۰۲ کیلوگرم ۱۱

 

 

مطالب پیشنهادی :

بدون نظر

    ارسال نظر

    تمامی حقوق برای پایپ مارکت محفوظ است