پنج شنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۷

استفاده از لوله پلی اتیلن برای جمع آوری آب باران


استفاده از لوله پلی اتیلن برای جمع آوری آب باران

برای استفاده بهینه از آب باران باید این آب ها را به محفظه خاص جاذب هدایت کرد. یکی از کارهایی که باید در این باره انجام شود این است که این آب که در بام و حیاط و نورگیرها به دام می افتند باید جمع اوری بشوند. اهمیت موضوع در این است که این لوله ها که برای جمع اوری آب باران مورد استفاده قرار می گیرد نباید به درون فاضلاب خانگی هدایت شوند. انتقال آب باران به درون فاضلاب های شهری درست نیست و دارای مجوز نیست و باید این آب به طور جداگانه ذخیره و به محفظه های جاذب هدایت بشود.

لوله های  پلی اتیلن و جمع آوری اب باران

اگر بخواهید لوله های آب باران را با محفظه های فاضلاب یکی کنید باید برای جلوگیری از نفوذ بو و گازهای موجود در فاضلاب هم فکری بکنید. باید بر روی لوله های فاضلاب سیفون نصب کنید تا از انتشار جلوگیری شود. باید شرایط طوری باشد که بتوان به راحتی سیفون ها را تمیز کرد.

از لوله های عمودی باران گیر نباید برای هدایت فاضلاب استفاده کرد. و البته این کاربه طور برعکس هم نباید انجام شود. برای بهداشت بیشتر باید سیستم فاضلاب و هدایت آب باران باید جدا از هم باشند.

لوله های  پلی اتیلن و جمع آوری اب باران

در سیستم لوله ای yمی توان این کار را در سطح افق به طور مشترک انجام داد. این کار باید حداقل با ده فوت لوله مشترک بعد از هر گونه انشعاب فاضلابی با انشعاب لوله عمودی صورت بگیرد. توجه کنید که باید در تمام قسمت های بام باید کف شوی آب باران وجود داشته باشد که البته برای بخش تخلیه نیازی نیست. کف شوی استاندارد باید دارای صافی باشد و مساحت محفظه هایش کمتر از یک و نیم برابر مساحت سطح لوله های عمودی و افقی نباشد.

تخلیه آب باران باید در شبکه مخصوص صورت گیرد تا با سیستم تصفیه مخصوص خود وارد رودخانه ها و … شود و مورد استفاده کشاورزی قرار گیرد.

با این حال می توان گفت یکی از بهترین لوله های که در این مورد می توان مورد استفاده قرار داد لوله های پلی اتیلن است که به دلیل ویژگی های خاصش برای این کار مفید می باشد.

 

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر

تمامی حقوق برای پایپ مارکت محفوظ است